Denna sida är skapad av Magnus Lindgren från New Seed IT Solutions AB. Syftet med sidan är att informera om de företag som familjen Lindgren bedriver i Södra Sandby.

Sidan är skapad med hjälp av WordPress (som CMS-verktyg). Har ni frågor gällande hemsidan som är av teknisk karaktär (om till exempel HTML, PHP eller serverdrift) så kontakta Magnus Lindgren på New Seed.