Byggnadsfirman är verksam i Sandby sedan mer än 40 år

1968  startade Nils Lindgren byggnadsfirman efter många år som snickare.